Korisnik:  Županijska lučka uprava Cres

Lokacija provedbe projekta: otok Cres

Razdoblje provedbe projekta: 11.05.2015.-31.12.2021.

Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Kohezijski fond

Vrijednost projekta: 39.200.000,00 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 29.200.000,00 kn

Opis projekta: Projektom će se izgraditi zaštitni vanjski lukobran širok šest metara, a dug 185 metara, te rekonstruirati i dograditi obala u dužini od 280 metara, širine zahvata proširenja obale prema moru od 2 do 11 metara. Realizacijom projekta osigurat će se sigurno pristajanje i vez linijskih brodova u bilo kakvim vremenskim uvjetima, a time i stabilnost linijskog pomorskog prometa unutar županije, a ubuduće i među županijama. Time će se ujedno zatvoriti i urediti te zaštititi čitav akvatorij creskog lučkog područja što će pozitivno utjecati na općeniti razvoj otoka Cresa.

(Fotografije: Google slike)

Poveznica:

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES