Korisnik:  Lučka uprava Rijeka i HŽ infrastruktura d.o.o.

Lokacija provedbe projekta: Rijeka

Početak provedbe: 18. studenog 2016.

Izvor financiranja: Instrument za povezivanje Europe (CEF)

Vrijednost projekta: 31.600.000,00 EUR

Iznos bespovratnih sredstava: 26.800.000,00 EUR

Opis projekta: Radovi na rekonstrukciji teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka i izgradnja intermodalnog terminala na kontejnerskom terminalu Zagreb Deep Sea izvodit će se u tri etape:

  1. Rekonstrukcija teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka, koja obuhvaća rekonstrukciju i produljenje 12 kolosijeka i izvlačnjaka, izradu kabelske kanalizacije te ugradnju telekomunikacijskih kabela, kabela napajanja i rasvjete kao i radove na kontaktnoj mreži te radove na donjem ustroju u cilju poboljšanja nosivosti i odvodnje podloge (investitor HŽ Infrastruktura).
  2. Izrada priključka kolosiječnih postrojenja i izgradnja kabelske kanalizacije u području spoja rekonstruiranih kolosijeka teretnog kolodvora Rijeka i terminala na postojeće stanje (investitor Lučka uprava Rijeka).
  3. Izgradnja četiri kolosijeka duljine 400 m na novom dijelu kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu te dva kolosijeka za portalne dizalice (investitor Lučka uprava Rijeka).
    Radovi će ispuniti ciljeve projekta uklanjanjem uskog grla i prilagodbom željezničke infrastrukture na željezničkom kolodvoru Rijeka i izgradnjom intermodalnog terminala na novom Zagreb Deep Sea kontejnerskom terminalu što će omogućiti unaprjeđenje intermodalne infrastrukture luke Rijeka, rasterećenje prometa modalnim premještanjem sa ceste na željeznicu i ostvariti kvalitetniju prometnu povezanost luke Rijeka s Osnovnom Transeuropskom prometnom mrežom (TEN-T).

(Fotografije: Google slike)

Poveznice:

LUČKA UPRAVA RIJEKA

HŽ INFRASTRUKTURA