SAŽETAK

 1. UVOD
 2. ANALIZA I OCJENA STANJA – SAŽETAK
 3. REZULTATI PROVOĐENJA PRIJAŠNJIH STRATEGIJA
 4. PREPOZNAVANJE RAZVOJNIH PROBLEMA I POTENCIJALA
 5. STRATEŠKI OKVIR
 6. POLITIKA ŽUPANIJE PREMA TERITORIJALNOM I URBANOM RAZVOJU
 7. PROVEDBA RAZVOJNE STRATEGIJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
 8. PRAĆENJE I VREDNOVANJE
 9. ŽUPANIJSKO PARTNERSTVO
 10. IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM VREDNOVANJU
 11. IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ

DODACI:

I.    ANALIZA STANJA

II.  USKLAĐENOST RS PGŽ 2016.-2020. S DOKUMENTIMA VIŠIH TERITORIJALNIH RAZINA I/ILI POJEDINIH SEKTORA

III. OPIS POKAZATELJA REALIZACIJE CILJEVA, PRIORITETA I MJERA