Korisnik: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Lokacija provedbe projekta: Primorsko-goranska županija

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Vrijednost projekta: 377.168.323,60 HRK

Iznos bespovratnih sredstava:   320.593.075,06 HRK

Opis projekta:

Cilj projekta je osigurati provedbu čišćenja i zatvaranja jame Sovjak u Općini Viškovo u Primorsko-goranskoj županiji, s ciljem smanjenja količine opasnog otpada i smanjenja mobilnosti te toksičnosti kontaminiranog materijala, a kako bi se time smanjile i emisije onečišćujućih tvari u vode, zrak i tlo, te uklonio negativan utjecaj lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom na okolno stanovništvo.

(Fotografije: Google slike)

Poveznica:

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST