Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (2021.)

Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. temeljni je dokument o promišljanju razvoja na regionalnoj razini. Ujedno je i okvir za donošenje cijelog niza regionalnih i lokalnih sektorskih strategija, a predstavlja zajedničku viziju i plan djelovanja svih subjekata iz javnog, privatnog i civilnog sektora s područja Županije.

Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.(2021.)

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine

Plan razvoja je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave, kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja (Nacionalne razvojne strategije, sektorskih i višesektorskih strategija) te on mora biti usklađen s nacionalnim planovima i prostornim planovima koji se donose na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine