Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (2021.)

Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. temeljni je dokument o promišljanju razvoja na regionalnoj razini. Ujedno je i okvir za donošenje cijelog niza regionalnih i lokalnih sektorskih strategija, a predstavlja zajedničku viziju i plan djelovanja svih subjekata iz javnog, privatnog i civilnog sektora s područja Županije.

Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.(2021.)

Analitičke podloge Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2022.-2027. godine

Analitičke podloge predstavljaju detaljnu razradu raznih sektora za potrebe izrade Analize stanja Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2022.-2027. godine.

REGIONALNA KONKURENTNOST I POSLOVNO OKRUŽENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Velimir Šonje, ekonomski analitičar

Ostali strateški dokumenti Primorsko-goranske županije

 1. Odluka o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije (“Službene novine” broj 32/13, 7/17-ispravak, 41/18, 4/19 – pročišćeni tekst odredbi za provođenje PP PGŽ)
 2. Deklaracija o opstojnosti Gorskog kotara (“Službene novine” broj 8/14)
 3. Deklaracija o gospodarenju otpadom (“Službene novine” broj 36/14)
 4. Strategija razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije za 2013.-2020. (ŽS 7.02.2013.)
 5. Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020. godine (“Službene novine” broj 28/16“) i cjelokupni tekst
 6. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2019. – 2022. godine 
 7. Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije (“Službene novine” broj 21/15)
 8. Strategija razvoja sporta Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2020. (“Službene novine” broj 18/16)
 9. Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
 10. Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. (“Službene novine” broj 34/16)
 11. Strategija razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020. („Službene novine“ broj 7/17)
 12. Socijalni plan Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020. („Službene novine“ broj 7/17)
 13. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije od 2017. – 2020. godine (ŽS, 27.7.2017.)
 14. Strateški plan Primorsko-goranske županije za realizaciju projekta Županija-prijatelj djece za razdoblje od 2018. do 2020. g. (ŽS, 16.4.2018.)
 15. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu PGŽ za razdoblje 2018. do 2022. g. (ŽS, 18.6.2018.)
 16. Akcijski plan suzbijanja korupcije na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2020. godine (“Službene novine” broj 36/18)
 17. Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (“Službene novine” broj 38/18)