Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.

Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. temeljni je dokument o promišljanju razvoja na regionalnoj razini. Ujedno je i okvir za donošenje cijelog niza regionalnih i lokalnih sektorskih strategija, a predstavlja zajedničku viziju i plan djelovanja svih subjekata iz javnog, privatnog i civilnog sektora s područja Županije.

Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. 

Ostali strateški dokumenti Primorsko-goranske županije

 1. Odluka o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije (“Službene novine” broj 32/13, 7/17-ispravak)
 2. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije (“Službene novine” broj 28/16)
 3. Deklaracija o opstojnosti Gorskog kotara (“Službene novine” broj 8/14)
 4. Deklaracija o gospodarenju otpadom (“Službene novine” broj 36/14)
 5. Strategija razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije za 2013.-2020. (ŽS 7.02.2013.)
 6. Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020. godine (“Službene novine” broj 28/16“) i cjelokupni tekst
 7. Strategija zaštite okoliša Primorsko-goranske županije (“Službene novine” broj 31/05)
 8. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2014. – 2017. godine (“Službene novine” broj 17/14)
 9. Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije (“Službene novine” broj 21/15)
 10. Strategija razvoja sporta Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2020. (“Službene novine” broj 18/16)
 11. Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za period 2017.-2019. godine (“Službene novine” broj 28/16)
 12. Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2018. godine (“Službene novine” broj 5/15)
 13. Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. (“Službene novine” broj 34/16)
 14. Strategija razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020. („Službene novine“ broj 7/17)
 15. Socijalni plan Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020. („Službene novine“ broj 7/17)
 16. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije od 2017. – 2020. godine (ŽS, 27.7.2017.)