U tijeku izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije izrađeni su i usvojeni sljedeći dokumenti:

Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2027.