U tijeku izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije izrađeni su i usvojeni sljedeći dokumenti:

Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2027.

KONAČNI NACRT PRIJEDLOGA PLANA RAZVOJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2022.-2027. GODINE