Korisnik:  Javna ustanova „Park prirode Učka“

Lokacija provedbe projekta: planina Učka

Razdoblje provedbe projekta: 01.04.2014. – 01.04.2021.

Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Europski fond za regionalni razvoj

Vrijednost projekta: 38.541.982,09 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 32.760.684,77 kn

Doprinos Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 3.449.711,97 kn

Opis projekta:

Realizacijom projekta povećat će se privlačnost i raznolikost sadržaja Parka prirode Učka. Razvojem infrastrukture i programa za posjetitelje će se unaprijediti obrazovni kapacitet Ustanove s ciljem podizanja razine znanja posjetitelja o Parku i potrebi zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti.

Centralno mjesto projekta je izgradnja Centra za posjetitelje Poklon koje će se realizirati rekonstrukcijom i prenamjenom stare gospodarske zgrade u moderan višenamjenski objekt s interpretacijskim, edukacijskim, turističkim i administrativno upravnim sadržajima.

Kroz projekt realizirani sadržaji Parka stvorit će uvjete za otvaranje novih radnih mjesta, unaprijedit će turističku ponudu, doprinijeti produljenju turističke sezone i ukupnom društveno-gospodarskom razvitku destinacije.

(Fotografije: Google slike)

Poveznica:

PARK PRIRODE UČKA