Korisnik:  Javna ustanova „Park prirode Učka“
Lokacija provedbe projekta: Primorsko-goranska županija
Vrijeme provedbe: 01.04.2014. – 01.04.2021.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija
Vrijednost projekta: 38.541.982,09 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 32.760.684,77 kn
Doprinos Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 3.449.711,97 kn
Opis projekta:

Realizacijom projekta povećat će se privlačnost i raznolikost sadržaja Parka prirode Učka. Razvojem infrastrukture i programa za posjetitelje će se unaprijediti obrazovni kapacitet Ustanove s ciljem podizanja razine znanja posjetitelja o Parku i potrebi zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti.

Centralno mjesto projekta je izgradnja Centra za posjetitelje Poklon koje će se realizirati rekonstrukcijom i prenamjenom stare gospodarske zgrade u moderan višenamjenski objekt s interpretacijskim, edukacijskim, turističkim i administrativno upravnim sadržajima.

Kroz projekt realizirani sadržaji Parka stvorit će uvjete za otvaranje novih radnih mjesta, unaprijedit će turističku ponudu, doprinijeti produljenju turističke sezone i ukupnom društveno-gospodarskom razvitku destinacije.