November 17, 2020

PREDAVANJE „PROJEKTI PAMETNIH I ODRŽIVIH GRADOVA U NOVOJ FINANCIJSKOJ PERSPEKTIVI EU-A 2021.-2027.“, 20.11.2020. u 11:00 sati