Korisnik: Grad Rijeka

Projektni partner: Turistička zajednica grada Rijeke, Sveučilište u Rijeci

Lokacija provedbe projekta: Rijeka

Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Europski fond za regionalni razvoj

Vrijednost projekta:  81.339.442,05 kn

Ukupno prihvatljivi troškovi: 81.049.237,46 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 68.891.606,18 kn

Opis projekta:

Integrirani program „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“, trogodišnji je projekt koji provodi Grad Rijeka u partnerstvu sa Sveučilištem u Rijeci i Turističkom zajednicom grada Rijeke. Integrirani program „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ bavi se obnovom i stavljanjem u funkciju dva reprezentativna zaštićena spomenika kulture – motornog broda Galeb i Palače Šećerane u sklopu bivšeg industrijskog bloka Rikard Benčić. Program uključuje kreiranje nove kulturno-turističke rute te znanstveno edukativne i promotivne aktivnosti koje promoviraju projekt i senzibiliziraju širu javnost za kulturnu baštinu.

Ciljevi projekta: Stvaranje kulturno-turističke destinacije koja uključuje nove kulturne i turističke sadržaje razvijene u sklopu reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u zajednički i jedinstveni kulturno-turistički proizvod što doprinosi turističkoj prepoznatljivosti i posjećenosti i održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

(Fotografije: Google slike)

Poveznica:

GRAD RIJEKA