Korisnik: Smart RI d.o.o.

Projektni partneri: Sveučilište u Rijeci, Ericsson Nikola Tesla d.d., Hrvatski Telekom d.d., Combis d.o.o., Energetski institut Hrvoje Požar, 3tCable d.o.o., Alarm Automatika d.o.o., Elektrokovina Plus d.o.o., Energo d.o.o., Exevio d.o.o., Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, IOLAP Inc., KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Kreativni odjel d.o.o., Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka promet d.d., Apsolon d.o.o., Smart Sense d.o.o. i SmartIS d.o.o.

Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Vrijednost projekta: 149.631.384,15 kn

Vrijednost bespovratnih sredstava: 95.357.525,75 kn

Opis projekta:

Centar kompetencija za pametne gradove podrazumijeva partnerstvo u inovacijskom klasteru koji povezuje gospodarske subjekte i istraživačke institucije na projektima istraživanja i razvoja u pametnim gradovima. Cilj je rješavanje izazova s kojima se gradovi nose, poput prometa, energetike, ekologije, infrastrukture, upravljanja resursima.

Suradnjom 20 partnera, osmišljeno je 6 glavnih razvojnih projekata kroz koje će se, tijekom 3 godine trajanja projekta, realizirati 36 inovativnih rješenja za proizvode ili tehnologije sa značajnim tržišnim potencijalom:

  • SMART CITY SURINMO – Optimiziranje prometnih tokova u uvjetima niskougljične mobilnosti i izrada modela centralnog praćenja, analize i dijeljenja ključnih informacija o prometu
  • SMART CITY MODESTY – Prikupljanje podataka u realnom vremenu u svrhu dobivanja što relevantnijeg uzorka podataka za potrebe istraživanja
  • SMART CITY LIVING – Direktno povezivanje s građanima i životom u gradu te kretanjem stanovnika i posjetitelja. Projektom su obuhvaćene aktivnosti vezane uz poboljšanje kvalitete života
  • SMART CITY ENERGY AND ENVIROMENT – Platforma za planiranje i upravljanje energetskom učinkovitošću, javnom rasvjetom i održivim okolišem te gospodarenje otpadom
  • SMART CITY CONNECTED TRAFFIC – Uspostava integriranog sustava za podršku odlučivanju u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti. Osigurava održivost gradskog prometnog sustava uspostavom kvalitetnijih rješenja
  • SMART CITY 4DII – Efikasnije upravljanje infrastrukturom u svrhu smanjivanja troškova, privlačenje investicija i pružanja što bolje usluge svojim korisnicima

Strateški ciljevi Centra kompetencija za pametne gradove su:

  • Razvoj novih znanja, iniciranje i podržavanje dugoročne istraživačke suradnje između znanosti i industrije u najkompleksnijim istraživanjima
  • Pozicioniranje grada Rijeke kao testne platforme za provjeru koncepta uz osiguravanje sudjelovanja tehnološki najnaprednijih poduzeća u RH
  • Jačanje pozicije Rijeke i Hrvatske kao razvojnog centra, te kao optimalne lokacije za dugoročne istraživačke projekte

POVEZNICE:

https://smart-ri.hr/