Korisnik: Županijska lučka uprava Krk

Lokacija provedbe projekta: Grad Krk

Izvor financiranja: Fond za ribarstvo i ruralni razvoj

Vrijednost projekta: 47.079.573,20 kn

Bespovratna EU sredstva: 27.984.375,00 kn

Nacionalni doprinos: 9.328.125,00 kn

Vlastita sredstva: 9.767.073,20 kn

Opis projekta:

Ovim će se projektom dobiti produženje glavnog lukobrana u dužini 200 metara te proširenje na 12 metara čime će se osigurati dovoljni kapaciteti i sigurno privezište za ribarske brodove, sa svom komunalnom opremom, autonomnim fotonaponskim sustavom te električnim vozilima za skupljanje otpada i pranje javnih prometnih površina. Oprema za preuzimanje i skladištenje ribe obuhvaća rashladnu komoru s ledomatom, vagu- viličar i kašete za ribarsku opremu.

Projekt uključuje i svjetlovodno kabliranje u sklopu rekonstrukcije lukobrana.

(Fotografija: Google)

Poveznice:

Županijska lučka uprava Krk