Korisnik:  Komunalno trgovačko društvo VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.

Projektni partner:  Komunalno trgovačko društvo Murvica d.o.o.

Lokacija provedbe projekta: Novi Vinodolski i Crikvenica

Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Kohezijski fond

Vrijednost projekta: 459.545.345,35 kn

Ukupno prihvatljivi troškovi: 367.636.276,28 kn

Iznos bespovratnih sredstava:  261.119.567,03 kn

Opis projekta:

Ciljevi projekta:

  • povećanje priključenosti korisnika na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Novi Vinodolski na 83%, a na području aglomeracije Crikvenica Selce na 86%;
  • osiguranje adekvatnog pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novi Vinodolski i Crikvenica;
  • povećanje učinkovitosti i pouzdanosti javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode.

Ulaganje u sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda podrazumijeva izgradnju 56,8 km mreže javne odvodnje i rekonstrukciju 20,67 km mreže javne odvodnje, izgradnju 13 novih crpnih stanica i rekonstrukciju 11 crpnih stanica te izgradnju 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ulaganje u sustav javne vodoopskrbe uključuje izgradnju 2,75 km i rekonstrukciju 13,1 km mreže javne vodoopskrbe.

(Fotografije: Google slike)

Poveznica:

VODOVOD ŽRNOVNICA