Primorsko-goranska županija regija je atraktivnog geografskog položaja, prirodnih bogatstava i raznolikosti, izgrađene prometne i komunalne infrastrukture, kvalitetnih ljudskih resursa i spremnosti na prihvaćanje novih izazova.

Moderna prometna infrastruktura ogleda se u svim prometnim sektorima. U pomorskom prometu, tu je luka Rijeka-luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, 27 luka otvorenih za javni promet županijskog značaja, 74 luka otvorenih za javni promet lokalnog značaja te 4 trajektne linije kao nastavak državnih cesta. Županija ima gotovo 160 km željezničke pruge, cestovna udaljenost od europskih centara iznosi oko 500 km. U zračnom prometu, Zračna luka Rijeka predstavlja međunarodnu zračnu luku najznačajniju u Županiji, a blizina europskih međunarodnih zračnih luka je na udaljenosti od oko jedan sat leta.

Primorsko-goranska županija je, nakon Grada Zagreba, najrazvijenija županija u Republici Hrvatskoj, s bruto domaćim proizvodom od 4,167 mil. € (2017. godina). Primorsko-goranska županija izdvaja se od ostalih županija po koncentraciji značajne gospodarske infrastrukture i djelatnosti: međunarodna morska luka, rafinerija, brodogradilišta, naftni terminal, promet i skladištenje i druge.

Primorsko-goranska županija jedna je i od najrazvijenijih turističkih regija u Hrvatskoj, poznata kao destinacija Kvarner. Turizam ima preko 160 godina tradicije razvoja otkako je izrađen prvi hotel u Opatiji. Kvarner je ekološki čisto područje, s bogatom kulturnom i povijesnom baštinom, sa sjajnim turističkim programima i mogućnostima za aktivan odmor. Turistima je u Županiji na raspolaganju preko 211.000 stalnih postelja. U 2019. godini ostvareno je 15,3 milijuna noćenja, što Primorsko-goransku županiju svrstava na visoko treće mjesto prema broju ostvarenih noćenja u Republici Hrvatskoj.

More predstavlja iznimno vrijedan prirodni resurs Županije na kojem se temelji čitav niz gospodarskih djelatnosti, kao što su trgovina i ribarstvo, uključujući i marikulturu s četiri aktivna uzgajališta te farmaceutska industrija temeljena na visokoj kvaliteti morske vode Kvarnera.

Srednjoročna vizija razvoja Primorsko-goranske županije, definirana u Planu razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. glasi:

“Primorsko-goranska županija je konkurentna, pametna,
održiva i društveno pravedna regija poželjna za život i rad”

Ovakva regija podrazumijeva i posebnu brigu za područja s razvojnim posebnostima kao što su mikroregije Gorski kotar i Otoci, ali i prepoznavanje važnosti urbanih područja za regionalni razvoj.