Lokacija provedbe projekta: Grad Delnice, Općina Fužine, Općina Brod Moravice

Razdoblje provedbe projekta: 2018.-2021.

Izvor financiranja: Švicarsko – hrvatski program

Vrijednost projekta: 177.000.000,00 kuna, a ostatak sredstava osigurat će Hrvatske vode u visini 5% i jedinice lokalne samouprave u visini 10% vrijednosti projekta

Opis projekta:

Predviđa se da će kao rezultat spomenutih projekata 90% kućanstava biti priključeno na sustav odvodnje do 2020. Osim toga, u aglomeracijama Delnice, Fužine, Brod Moravice smanjit će se stopa gubitka pitke vode sa 52% u 2015. na 34% u 2020.

Za područje Delnica projekt predviđa proširenje sustava odvodnje i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe. Ukupna predviđena vrijednost iznosi 79 milijuna kuna. Izgradit će se 12 km kanalizacijske i 35 km vodovodne mreže.

Za područje Fužina projekt predviđa izgradnju sustava odvodnje, uključivo ugradnju sustava pročišćavanja, kapaciteta 2500 ekvivalent stanovnika, te rekonstrukciju sustava vodoopskrbe. Ukupna predviđena vrijednost projekta iznosi 60 milijuna kuna. Izgradit će se 20,3 km kanalizacijske i 18 km vodovodne mreže.

Za područje Brod Moravica, koji uključuje i područje Skrada, projekt predviđa izgradnju sustava odvodnje, 4,5 km kanalizacijske mreže i ugradnju sustava pročišćavanja, kapaciteta 1630 ekvivalent stanovnika, te rekonstrukciju sustava vodoopskrbe.