Korisnik:  Grad Rijeka i Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.

Lokacija provedbe projekta: Rijeka

Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Kohezijski fond

Vrijednost projekta: 48.500.000,00 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 32.300.000,00 kn

Nacionalni doprinos: 5.700.000,00 kn

Doprinos KD Autotrolej d.o.o.: 10.500.000,00 kn

Opis projekta: Za potrebe javnog prijevoza u Rijeci i riječkom prstenu bit će nabavljena četiri nova, zglobna, gradska, niskopodna autobusa, devet solo gradsko-prigradskih niskopodnih autobusa, te devet solo prigradskih autobusa. Time će prosječna starost voznog parka sa sadašnjih 11 doći na samo 6 godina, što je značajni pokazatelj unaprjeđenja prijevoza putnika u Rijeci i riječkom prstenu, a autobusi će zadovoljavati stroge standarde EURO 6 norme ispušnih plinova.  Također novi autobusi će pružiti veću udobnost putnicima koji putuju na odredišta udaljena i preko 40 kilometara te čije putovanje u jednom smjeru traje više od 60 minuta, iz razloga što su konstrukcijski namijenjeni za duža putovanja i imaju pretežno sjedeća mjesta.

(Fotografije: Google slike)

Poveznice:

GRAD RIJEKA

AUTOTROLEJ