Korisnik:  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Lokacija provedbe projekta: Viškovo

Razdoblje provedbe projekta: 06.04.2009. – 28.09.2016.

Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Kohezijski fond

Vrijednost projekta: 275.397.177,01 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 195.388.914,22 kn

Opis projekta: Cilj projekta je uspostava integriranog sustava gospodarenja otpadom na području PGŽ kojim će se osigurati prikupljanje, obrada i odlaganje otpada na učinkovit način. Projekt se nalazi u općini Viškovo, 10 km sjeverno od Grada Rijeke. Cjelokupni projekt odnosi se na izgradnju odlagališta i postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO) na lokaciji Marišćina također uključuje izgradnju 5 pretovarnih stanica od strane jedinica lokalne samouprave. Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.) PGŽ broji 296.195 stanovnika, koji su ujedno i ciljana skupina ovog projekta.

(Fotografije: Google slike)

Poveznice:

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

EKOPLUS