Plan razvoja Gorskoga kotara za razdoblje 2021.-2027. zajednički je srednjoročni strateški dokument svih njegovih jedinica lokalne samouprave.

Gorski kotar područje je s razvojnim posebnostima, kako prirodnim, tako i društveno-gospodarskim, a pojedine jedinice lokalne samouprave slabije su, prema indeksu razvijenosti, razvijene od ostalih jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije.

Ovim Planom razvoja definiraju se ciljevi za provedbu prioriteta javne politike i posebnih ciljeva iz Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027., koji je u skladu s nacionalnim i europskim strateškim dokumentima i ciljevima razvoja.

Plan razvoja Gorskog kotara donosi se kako bi se definirao smjer daljnjeg razvoja njegovih jedinica lokalne samouprave te osigurala strateška podloga za upravljanje razvojem jedinica lokalne samouprave uvažavajući potrebe stanovnika, uz učinkovito i održivo korištenje raspoloživih resursa.

Plan razvoja donosi gradsko odnosno općinsko vijeće, nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća.

DOKUMENTI:

Plan razvoja Gorskog kotara