Korisnik: javni isporučitelj vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Lokacija provedbe projekta: otoci Cres i Lošinj

Izvor financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Razdoblje provedbe projekta: 2019. – 2023.

Vrijednost projekta: 486.593.045,00 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 387.020.156,00 kn

Bespovratna EU sredstva: 263.355.489,05 kn

Opis projekta:

Projektom će se omogućiti povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje sa postojećih 86% na 96% na području obuhvata projekta.

Rekonstrukcijom vodoopskrbnog sustava smanjit će se gubici u sustavu javne vodoopskrbe sa postojećih 36% na 27% te će se poboljšati postojeća opskrba vodom naselja Nerezine kroz povećanje vodospremničkog prostora za 343 stanovnika.

Izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava javne odvodnje te nadogradnjom UPOV-a Kimen i Kijac i rekonstrukcijom UPOV-a Martinšćica i Nerezine omogućit će se pročišćavanje otpadnih voda odgovarajućim stupnjem pročišćavanja te očuvanje kakvoće voda i sprečavanje degradacije voda primarno u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša što doprinosi postizanju i održavanju dobrog stanja voda.

(Fotografije: Google slike)