U izradu Plana razvoja Primorsko-goranske županije uključeni su brojni dionici iz javnoga sektora, civilnog društva, predstavnici akademske zajednice, privatnog sektora i dr.
Dionici su podijeljeni u radne skupine, koje predstavljaju savjetodavno tijelo u izradi strateškog dokumenta:
1. Radni tim za izradu Plana razvoja Primorsko-goranske županije;
2. Tematske radne skupine za izradu Plana razvoja Primorsko-goranske županije:

a. Gospodarstvo, regionalna konkurentnost, turizam i kreativno društvo
b. Zdravlje i kvaliteta života,
c. Demografija, zapošljavanje i mladi,
d. Promet, mobilnost, infrastruktura i digitalno društvo,
e. Održivo upravljanje resursima, zaštita okoliša i energetika,
f. Znanost i obrazovanje;

3. Savjet za praćenje izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije i
4. Fokus grupa za Gorski kotar i ruralni razvoj, za izradu Plana razvoja Primorsko-goranske županije.

Odluka o osnivanju i imenovanju radnih skupina za izradu Plana razvoja Primorsko-goranske županije