U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) fondova na raspolaganju sveukupno 10,7 milijardi eura, od čega 8,4 milijarde eura za kohezijsku politiku, 2 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za sektor ribarstva.

Fond Alokacija (EUR)
Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) 4.321.499.588
Kohezijski fond 2.559.545.971
Europski socijali fond (ESF) 1.516.033.073
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) 2.026.222.500
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) 252.643.138
Sveukupno: 10.675.944.270

 

Operativni programi su dokumenti koji detaljno opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova. Republika Hrvatska usvojila je četiri operativna programa, čije se aktivnosti financiraju iz pojedinog ESI fonda – Kohezijski fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo.Strateški okvir Republike Hrvatske za korištenje ESI fondova predstavljaju dokumenti Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESI fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., operativni programi, Zajednička nacionalna pravila, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje ESI fondova u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020. te uredbe koje propisuju nadležnost pojedinih tijela za svaki ESI instrument.Temeljni strateški okvir Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. predstavljaju dokumenti Kohezijska politika 2014.-2020. Ulaganje u rast i radna mjesta, Strategija Europa 2020 Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast i ostale sektorske politike. Navedeni dokumenti sadržavaju ciljeve i smjernice za razvoj Europske unije i njenih članica, kao i prioritete koji će se financirati.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Program ruralnog razvoja 2014.-2020.