Europska unija usvojila je novi višegodišnji proračun u iznosu od 1.074.300 milijardi EUR, koji će državama članicama biti na raspolaganju od 2021. do 2027. godine. Uz ulaganja predviđena u okviru Europskog plana oporavka kao odgovor na posljedice krize od 750 milijardi EUR, proračun EU-a na sedam godina ukupno bi dosegao 1.824,3 milijarde EUR.

Značajni dio sredstava navedenog proračunskog razdoblja odnosi se upravo na strukturne fondove koji će se provoditi sukladno Uredbi o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vizama. Navedena Uredba o zajedničkim odredbama krovna je uredba za pripremu i provedbu fondova koji iz nje proizlaze, a sami fondovi dodatno su definirani sektorskom regulativom, odnosno svaki pojedini fond uspostavlja se dodatnom sektorskom uredbom. Programiranje novoga proračunskoga razdoblja je u tijeku.

Za Republiku Hrvatsku u novom proračunskom razdoblju od 2021. do 2027. godine ukupno je alocirano više 22,4 milijardi EUR, od kojih je u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova alocirano ukupno 12,734 milijardi EUR, a u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost kao jednog od instrumenta Europskog plana oporavka, 9,35 milijardi EUR.