January 19, 2021

Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027.

Prilagodba