Projekti u provedbi

Projekt „ENERMOB: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“

Projekt „ENERMOB“ provodi se pri Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, a sufinanciran je u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG ADRION 2014.-2020.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavlja poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta, putem sljedećih aktivnosti: sudjelovanje u korespondenciji s projektnim partnerima vezano za administrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti; predlaganje dinamike administrativno financijskog izvršenja proračuna projekta; prikupljanje, obrada i analiza te priprema i izrada financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta; pripremanje, izrada i obrada administrativne dokumentacije za provedbu projekta; pripremanje zahtjeva za izmjenu proračuna projekta; pružanje pomoći u pripremi projektnih zadataka za provedbu postupaka jednostavne i javne nabave te sudjelovanje u postupcima nabava te sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama i drugim skupovima od važnosti za projekt.

Projekt „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“

Projekt „EnerNETMob“ provodi se pri Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, a sufinanciran je u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B MEDITERAN 2014.-2020.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavlja poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta, putem sljedećih aktivnosti: sudjelovanje u korespondenciji s projektnim partnerima vezano za administrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti; predlaganje dinamike administrativno financijskog izvršenja proračuna projekta; prikupljanje, obrada i analiza te priprema i izrada financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta; pripremanje, izrada i obrada administrativne dokumentacije za provedbu projekta; pripremanje zahtjeva za izmjenu proračuna projekta; pružanje pomoći u pripremi projektnih zadataka za provedbu postupaka jednostavne i javne nabave te sudjelovanje u postupcima nabava te sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama i drugim skupovima od važnosti za projekt.

Projekt „MOSES: Maritime and MultimOdal transport services based on Ea Sea Way project“

Projekt „MOSES“ rovodi se pri Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, a sufinanciran je u okviru INTERREG prekograničnog programa Italija-Hrvatska.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ za Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavlja poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta, putem sljedećih aktivnosti: sudjelovanje u korespondenciji s projektnim partnerima vezano za administrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti; predlaganje dinamike administrativno financijskog izvršenja proračuna projekta; prikupljanje, obrada i analiza te priprema i izrada financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta; pripremanje, izrada i obrada administrativne dokumentacije za provedbu projekta; pripremanje zahtjeva za izmjenu proračuna projekta; pružanje pomoći u pripremi projektnih zadataka za provedbu postupaka jednostavne i javne nabave te sudjelovanje u postupcima nabava te sudjelovanje na sastancima, radionicama, konferencijama i drugim skupovima od važnosti za projekt.

Interreg Adrion
Interreg Mediterraean
Interreg Italy - Croatia