Uspješno provedene aktivnosti

Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ sklopila je Sporazum o partnerstvu s Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije. Predmet Sporazuma bila je priprema projektnih prijedloga za prijavu na „Javni poziv osnivačima za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti“, kojeg je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

U okviru Javnoj poziva Ugostiteljska škola Opatija kandidirana je za imenovanje regionalnim centrom kompetentnosti, Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka uključila se u projektno partnerstvo Tehničkoj školi Karlovac, dok je Medicinska škola u Rijeci bila projektni partner Medicinskoj školi Ante Kuzmanića iz Zadra.

Donošenjem Odluke o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, Ugostiteljska škola Opatija stekla je status Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo, a Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka te Medicinska škola Rijeka projektni su partneri Regionalnim centrima kompetentnosti Tehničke škole Karlovac u sektoru elektrotehnike, odnosno Medicinske škole Ante Kuzmanića iz Zadra u sektoru zdravstva.

Djelovanje regionalnih centara kompetentnosti sufinancirat će se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (infrastruktura i oprema) te Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. („soft“ aktivnosti) putem ograničenih poziva.

Projekt „Koraci za budućnost bez nasilja“

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ je temeljem Sporazuma o suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije izvršila uslugu savjetodavne i stručne pomoći u pripremi projektne prijave projekta „Koraci za budućnost bez nasilja“ na Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti-Faza I“, Komponenta 1. Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanja znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Projekt „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ je temeljem Sporazuma o suradnji s Upravnim odjelom za zdravstvo Primorsko-goranske županije pripremila projektnu dokumentaciju za prijavu na Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, kojeg je objavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u srpnju 2018. godine.