Strateško upravljanje regionalnim razvojem

Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije, u ulozi regionalnog koordinatora, zadužena je za izradu županijske razvojne strategije i ostalih strateških i razvojnih dokumenata za područje županije te njihovih provedbenih dokumenata.

Agencija obavlja stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije, s time u vezi Agencija pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova, od interesa za razvoj Županije.

 


Client:
Date: August 30, 2018
Service: