2. GOSPODARSKA STRUKTURA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Strukturom gospodarstva Primorsko-goranske županije u 2017. godini prevladava skupina djelatnosti trgovina na veliko i malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane, s udjelom od 25,9% u županijskoj bruto dodanoj vrijednosti. Radi o skupini djelatnosti koja uključuje turizam kao veoma važnu gospodarsku granu, ali i veoma značajnu djelatnost prijevoz i skladištenje. Izuzetno veliki gospodarski subjekti u županiji kao što su Jadrolinija, Autotrans, Manšped, Luka Rijeka i dr. registrirani su upravo u ovim djelatnostima. U Primorsko-goranskoj županiji je neznatno porastao i udio djelatnosti koje rastu uvelike poticane turističkom aktivnošću kao što su poslovanje nekretninama (11,6 % udjela u 2017.) i ostale uslužne djelatnosti koje uključuju sport, rekreaciju i kreativne industrije (3,8% udjela u 2017.).

Slijedi, prema veličini udjela, prerađivačka industrija kao najveća pojedinačna sastavnica gospodarske strukture s 22,9% udjela u županijskoj bruto dodanoj vrijednosti. Prema podacima poslovne baze FinInfo, u području djelatnosti prerađivačke industrije 12 je gospodarskih subjekata koji ostvarili prihod veći od 100 milijuna kuna. Ti su vodeći gospodarski subjekti u području prerađivačke industrije registrirani u sljedećim djelatnostima: proizvodnja farmaceutskih pripravaka; gradnja brodova i plutajućih objekata; instaliranje industrijskih strojeva i opreme; piljenje i blanjanje drva; proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike; proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova; strojna obrada metala; proizvodnja celuloze; proizvodnja kruha, proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača; proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova; proizvodnja ostalih slavina i ventila.

 

3. RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U PODUZETNIČKIM ZONAMA

U Primorsko-goranskoj županiji nalazi se i najveća poslovna i trgovačka zona u Republici Hrvatskoj-Industrijska zona Bakar, s površinom od 500 ha, u kojoj se nalazi 170 poslovnih subjekata koji zapošljavaju sveukupno 4 000 osoba.
Na području Županije posluje i niz malih poduzetničkih zona, koje čine okosnicu razvoja gospodarstva na lokalnoj razini.