December 8, 2020

Vrijedno ulaganje Primorsko-goranske županije u poboljšanje kvalitete zdravstvene usluge: nabavljen je mamograf vrijednosti 1,87 milijuna kuna

Prilagodba