May 27, 2021

Više od dvije milijarde eura za potporu oporavku, stabilnosti i raznolikosti kulturnih i kreativnih sektora kroz program Kreativna Europa 2021. – 2027.

by Ivana Pavlek in Otoci, Priobalje, Gorski kotar, EU fondovi

Prilagodba