June 24, 2021

Vlada RH prihvatila prijedlog karte regionalnih potpora za razdoblje 2022. do 2027. godine s podjelom Hrvatske na 4 NUTS2 regije

by Ivana Pavlek in Priobalje, Gorski kotar, Otoci

Prilagodba