November 8, 2021

Zamjenica župana Marina Medarić izabrana za potpredsjednicu Skupštine europskih regija

by Srđan Kerčević in Otoci, Priobalje, Gorski kotar, EU fondovi