March 18, 2022

Kohezijska politika EU-a: više od 1,5 milijuna projekata koje financira EU dostupno je na novoj javnoj platformi

by Ivana Pavlek in Otoci, Priobalje, Gorski kotar, EU fondovi

Prilagodba