Poticanje ulaganja

Razvojna agencija Primorsko-goranske županije predstavlja kontaktni centar za potencijalne domaće i strane ulagače, sa svrhom što brže i kvalitetnije realizacije njihovih projekata na području Primorsko-goranske županije.

U cilju privlačenja što većeg broja investicijskih projekata na područje Županije, Agencija provodi niz aktivnosti:

  • Organizira sastanke s potencijalnim ulagačima,
  • Organizira posjete lokacijama namijenjenim realizaciji investicijskih projekata, zajedno s potencijalnim ulagačima,
  • Promovira razvojne projekte s područja Županije i pruža informacije potencijalnim ulagačima
  • Ažurira podatke o razvojnim projektima i poduzetničkim zonama,
  • Pruža informacije o dostupnim natječajima vezano za privlačenje investicija te poticajima za investicijske projekte.

Client:
Date: August 30, 2018
Service: