May 5, 2021

Primorsko-goranska županija u luke uložila 36 milijuna kuna, a još je 278 milijuna kuna povučeno iz EU fondova

by Ivana Pavlek in Otoci, Priobalje, EU fondovi, Investicije

Prilagodba