June 7, 2021

Vijeće Europske unije danas je usvojilo uredbu kojom se uspostavlja Fond za pravednu tranziciju

Prilagodba