Arhiva

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO POPIS ODABRANIH PROJEKATA TEMELJEM PROGRAMA “KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA”

Ministarstvo turizma objavilo je popis odabranih projekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstvatemeljem Programa “Konkurentnost turističkog gospodarstva”. 

Predmet Javnog poziva bila je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj kroz mjere: 

više

OBAVIJEST O PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA O STATUSU ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2019. GODINI PREMA PROGRAMU ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Obavijest podnositeljima zahtjeva o statusu zahtjeva za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, nakon provedbe postupka otvaranja i administrativne provjere.

Zaprimljeno je sveukupno 458 zahtjeva, od kojih se sljedeći projektni prijedlozi s područja Primorsko-goranske županije:

više

OBJAVLJEN POPIS ODABRANIH PROJEKATA OPĆINA I GRADOVA ZA POTICANJE RAZVOJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UJEDNAČAVANJE KOMUNALNOG STANDARDA U 2019. GODINI

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je Popis odabranih projekata općina i gradova za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standardakoje će Ministarstvo sufinancirati u 2019. godini.

S područja Primorsko-goranske županije, odobreni su projekti sljedećih gradova i općina:

više

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA TEMELJEM PROGRAMA RAZVOJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini. 

Predmet sufinanciranja su:

više

STRATEŠKI PLAN MINISTARSTVA TURIZMA ZA RAZDOBLJE 2020.-2022. GODINE

Ministarstvo turizma objavilo je Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2020.-2022. godine. 

Dokument je dostupan na sljedećoj poveznici.

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2019. GODINI PREMA PROGRAMU PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je dokument Program podrške brdsko-planinskim područjima 2019.

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima dostupan je na sljedećoj poveznici.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 12. travnja 2019. godine. 

JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI IZ „PROGRAMA PROVEDBE MJERA RURALNOG RAZVOJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020.“ ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA U 2019. GODINI

Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2019. godini.

Predmet Javnog poziva:

  • Mjera 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za  poduzetnike u sektoru malog gospodarstva
  • Mjera 3.1.2. Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja
više

STRATEŠKI PLAN MINISTARSTVA TURIZMA ZA RAZDOBLJE 2020.-2022. GODINE

Ministarstvo turizma objavilo je Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2020.-2022. godine. 

Dokument je dostupan na sljedećoj poveznici.

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2019. GODINI PREMA PROGRAMU PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je dokument Program podrške brdsko-planinskim područjima 2019.

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima dostupan je na sljedećoj poveznici.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 12. travnja 2019. godine. 

JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI IZ „PROGRAMA PROVEDBE MJERA RURALNOG RAZVOJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020.“ ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA U 2019. GODINI

Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2019. godini.

Predmet Javnog poziva:

  • Mjera 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za  poduzetnike u sektoru malog gospodarstva
  • Mjera 3.1.2. Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja
više

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA GRADOVA I OPĆINA ZA POTICANJE RAZVOJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UJEDNAČAVANJE KOMUNALNOG STANDARDA U 2019. GODINI

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini.

Najviši iznos sufinanciranja po jedinici lokalne samouprave može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna, odnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e.

više

OBJAVLJENI REZULTATI DODJELE SREDSTAVA U OKVIRU JAVNOG POZIVA ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI U PERIODU 2015.-2018.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je rezultate dodjele sredstava u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u periodu od 2015.-2018. godine.

više

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV NAMIJENJEN SREDNJIM STRUKOVNIM ŠKOLAMA ZA PROMOCIJU, JAČANJE KOMPETENCIJA I PODIZANJE KVALITETE LJUDSKIH POTENCIJALA

Ministarstvo turizma je s ciljem poboljšanja kvalitete ugostiteljsko-turističkih kadrova i općenito srednjeg strukovnog obrazovanja u turističkom sektoru, objavilo Javni poziv namijenjen srednjim strukovnim školama za promociju, jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala.

Sveukupno je na raspolaganju 400.000,00 kn. 

Javni poziv je otvoren do 28. veljače 2019. godine. 

Detalji Javnog poziva dostupni su na sljedećoj poveznici.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE OBJAVILO NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 4.3., TIP OPERACIJE 4.3.1. “INVESTICIJE U OSNOVNU INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA”

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, tip operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”, u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. 

Natječaj je otvoren do 29. travnja 2019. godine do 12:00 sati. 

više

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROJEKATA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA TEMELJEM PROGRAMA KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva. 

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj, putem sljedećih mjera:

više

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT OBJAVIO JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, GRAĐEVINSKOG ZAHVATA I OPREMANJE ŠPORTSKIH GRAĐEVINA U 2019. GODINI

Središnji državni ured za šport objavio je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanje športskih građevina u 2019. godini. 

Cilj Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini je poticanje razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove športske infrastrukture na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

više

NOVI PRAVILNIK O ROKOVIMA I POSTUPCIMA PRAĆENJA I IZVJEŠTAVANJA O PROVEDBI AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA OD NACIONALNOG ZNAČAJA I OD ZNAČAJA ZA JEDINICE LOKALNE O PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Novi Pravilnik o rokovima o postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 6/2019) dostupan je na sljedećoj poveznici. 

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE OBJAVILO ODLUKU O ODABIRU PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA RAZVOJA OTOKA U 2019.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Odluku o odabiru projekata u okviru Programa razvoja otoka u 2019. 

S područja Primorsko-goranske županije odobreno je sufinanciranje projekata u sveukupnoj vrijednosti od 2.970.000,00 kn, kako slijedi:

više
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo turizma
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu

Poveznica

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini – otvoren do 21. rujna 2018.

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za donošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini, s rokom dostave do 21. rujna 2018. godine.

Poveznica