Aktualno

OTVOREN POZIV ZA PREDLAGANJE UMJETNIČKO-EDUKATIVNIH PROGRAMA I/ILI RADIONICA ZA “RUKSAK (PUN) KULTURE – UMJETNOST I KULTURA U VRTIĆU I ŠKOLI”, NACIONALNI DOPUNSKI PROGRAM U VRTIĆIMA TE OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2020. GODINU

Ministarstvo kulture je objavilo Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu. 

više

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO ODLUKU O ODABIRU PROJEKATA I DODJELI POTPORA TEMELJEM PROGRAMA RAZVOJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U 2019.

Ministarstvo turizma je temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem “Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini” donijelo Odluku o odabiru projekata i dodjeli potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini. 

više

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA OBJAVILO ODLUKU O FINANCIRANJU PROJEKATA U OKVIRU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA I”

Ministarstvo zdravstva objavilo je Odluku o financiranju projekata u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I”, iz Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, 

više

OBJAVLJEN PROGRAM ZA POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. 

više

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA IZGRADNJU PRISTUPNIH MREŽA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dostavu prijava za izgradnju pristupnih mreža, koje će biti financirane u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

više

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI ZA 2019. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 1. srpnja 2019. godine Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu.

više

OTVOREN NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA NA OTOCIMA USMJERENIH NA ODRŽIVI RAZVOJ OTOKA ZA 2019. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka za 2019. godinu. 
više

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI ZA 2019. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI ZA 2019. GODINU. 

više

OTVOREN JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIMJENE KONCEPTA “PAMETNIH GRADOVA I OPĆINA”

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “Pametnih gradova i općina”.

Prihvatljiva područja za provedbu projekta u poslovima grada ili općine su:

više

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO POPIS ODABRANIH PROJEKATA TEMELJEM PROGRAMA “KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA”

Ministarstvo turizma objavilo je popis odabranih projekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstvatemeljem Programa “Konkurentnost turističkog gospodarstva”. 

Predmet Javnog poziva bila je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj kroz mjere: 

više

OBAVIJEST O PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA O STATUSU ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2019. GODINI PREMA PROGRAMU ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Obavijest podnositeljima zahtjeva o statusu zahtjeva za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, nakon provedbe postupka otvaranja i administrativne provjere.

Zaprimljeno je sveukupno 458 zahtjeva, od kojih se sljedeći projektni prijedlozi s područja Primorsko-goranske županije:

više

OBJAVLJEN POPIS ODABRANIH PROJEKATA OPĆINA I GRADOVA ZA POTICANJE RAZVOJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UJEDNAČAVANJE KOMUNALNOG STANDARDA U 2019. GODINI

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je Popis odabranih projekata općina i gradova za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standardakoje će Ministarstvo sufinancirati u 2019. godini.

S područja Primorsko-goranske županije, odobreni su projekti sljedećih gradova i općina:

više

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA TEMELJEM PROGRAMA RAZVOJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini. 

Predmet sufinanciranja su:

više

STRATEŠKI PLAN MINISTARSTVA TURIZMA ZA RAZDOBLJE 2020.-2022. GODINE

Ministarstvo turizma objavilo je Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2020.-2022. godine. 

Dokument je dostupan na sljedećoj poveznici.

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2019. GODINI PREMA PROGRAMU PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je dokument Program podrške brdsko-planinskim područjima 2019.

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima dostupan je na sljedećoj poveznici.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 12. travnja 2019. godine. 

JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI IZ „PROGRAMA PROVEDBE MJERA RURALNOG RAZVOJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020.“ ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA U 2019. GODINI

Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2019. godini.

Predmet Javnog poziva:

  • Mjera 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za  poduzetnike u sektoru malog gospodarstva
  • Mjera 3.1.2. Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja
više
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Primorsko-goranska županija
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo turizma
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta