Aktualno

OBJAVLJENI REZULTATI DODJELE SREDSTAVA U OKVIRU JAVNOG POZIVA ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI U PERIODU 2015.-2018.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je rezultate dodjele sredstava u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u periodu od 2015.-2018. godine.

Tako je u 2018. godini temeljem Javnog poziva, na području Primorsko-goranske županije odobreno sufinanciranje za osam EU projekata, u sveukupnom iznosu od 17.104.073,41 kn, a radi se o sljedećim EU projektima:

R.br. Naziv EU projekta Odobreni iznos od MRRFEU
1. Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije 2.200.553,21 kn
2. Forget heritage 133.841,74 kn
3. Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt 10.000.000,00 kn
4. Energetska obnova zgrade podcentra predškolskog odgoja Potok na adresi Josipa Završnika 3, Rijeka 1.626.924,73 kn
5. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Kalvarija 291.950,59 kn
6. Centar za posjetitelje o velikim zvijerima 1.062.989,30 kn
7. Izgradnja reciklažnog dvorišta Općine Matulji 435.563,84 kn
8. Grad Rijeka-Tehnička pomoć ITU PT 1.352.250,00 kn
SVEUKUPNO: 17.104.073,41 kn

U periodu od 2015.-2017. na području Primorsko-goranske županije odobreno je sufinanciranje EU projekata u vrijednosti od preko 37 milijuna kuna. 

Detalji rezultata dodjele prema Javnom pozivu dostupni su na sljedećoj poveznici.

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV NAMIJENJEN SREDNJIM STRUKOVNIM ŠKOLAMA ZA PROMOCIJU, JAČANJE KOMPETENCIJA I PODIZANJE KVALITETE LJUDSKIH POTENCIJALA

Ministarstvo turizma je s ciljem poboljšanja kvalitete ugostiteljsko-turističkih kadrova i općenito srednjeg strukovnog obrazovanja u turističkom sektoru, objavilo Javni poziv namijenjen srednjim strukovnim školama za promociju, jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala.

Sveukupno je na raspolaganju 400.000,00 kn. 

Javni poziv je otvoren do 28. veljače 2019. godine. 

Detalji Javnog poziva dostupni su na sljedećoj poveznici.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE OBJAVILO NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 4.3., TIP OPERACIJE 4.3.1. “INVESTICIJE U OSNOVNU INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA”

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, tip operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”, u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. 

Natječaj je otvoren do 29. travnja 2019. godine do 12:00 sati. 

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice regionalne (područne) samouprave

Vrijednost natječaja: 332.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 150.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša 15.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Svrha Natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Detalji natječaja dostupni su na sljedećoj poveznici.

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROJEKATA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA TEMELJEM PROGRAMA KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva. 

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj, putem sljedećih mjera:

 • Mjera A-povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: hotela, kampova, ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj i ugostiteljskih objekata na Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 • Mjera B-razvoj posebnih oblika turizma
 • Mjera C-dostupnost i sigurnost
 • Mjera D-prepoznatljivost

Prihvatljivi prijavitelji:

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)

Javni poziv otvoren je do 03. ožujka 2019. godine do 24 sata.

Detaljni Javnog poziva dostupni su na sljedećoj poveznici. 

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT OBJAVIO JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, GRAĐEVINSKOG ZAHVATA I OPREMANJE ŠPORTSKIH GRAĐEVINA U 2019. GODINI

Središnji državni ured za šport objavio je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanje športskih građevina u 2019. godini. 

Cilj Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini je poticanje razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove športske infrastrukture na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina je 20. veljače 2019. godine.

Detalji Javnog poziva dostupni su na sljedećoj poveznici.

NOVI PRAVILNIK O ROKOVIMA I POSTUPCIMA PRAĆENJA I IZVJEŠTAVANJA O PROVEDBI AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA OD NACIONALNOG ZNAČAJA I OD ZNAČAJA ZA JEDINICE LOKALNE O PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Novi Pravilnik o rokovima o postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 6/2019) dostupan je na sljedećoj poveznici. 

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE OBJAVILO ODLUKU O ODABIRU PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA RAZVOJA OTOKA U 2019.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Odluku o odabiru projekata u okviru Programa razvoja otoka u 2019. 

S područja Primorsko-goranske županije odobreno je sufinanciranje projekata u sveukupnoj vrijednosti od 2.970.000,00 kn, kako slijedi:

 • Vodovod i odvodnja unutar poduzetničke zone Mišnjak (Grad Rab)-600.000,00 kn
 • Park medicinske rehabilitacije u Velom Lošinj (Primorsko-goranska županija)-330.000,00 kn
 • Izgradnja prometnice SU2 na predjelu Melin, I. faza (Grad Cres)-350.000,00 kn
 • Rekonstrukcija dijela upravne zgrade Općine Dobrinj-zgrada 2 (Općina Dobrinj)-350.000,00 kn
 • Rekonstrukcija partera na predjelu Studenac (Grad Mali Lošinj)-600.000,00 kn
 • Uređenje trga sv. Ivana (Općina Vrbnik)-300.000,00 kn
 • Izgradnja sustava oborinske odvodnje u dijelu naselja Rosulje u Njivicama (Općina Omišalj)-440.000,00 kn

Odluka se može pronaći na sljedećoj poveznici.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo turizma
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta