September 15, 2021

OTVOREN POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA U SKLOPU PROGRAMA CEF U PODRUČJU TRANSEUROPSKE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

Prilagodba