November 16, 2021

Kvarner postaje centar inovacija u pomorstvu – predstavljen Maritimni inovacijski klaster Kvarnera

Prilagodba