September 28, 2021

Next Generation EU: Europska komisija Hrvatskoj isplatila 818 milijuna eura za pretfinanciranje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost

Prilagodba